astroiva
astrologie * numerologie * tarot
úvod aktuální  horoskop téma měsíce astrologie numerologie tarot poradna archiv článků
   
 
znamení
domy
Slunce
Luna
Merkur
Venuše
Mars
ostatní planety
 

KalendáriumDnes je .

Slunce se nachází na Luna .

Slova pro dnešní den:
 

Luna ve znameních

Luna představuje v horoskopu duši, psychiku, citlivost, emocionalitu, vnímavost. Ovlivňuje vzhled. Je spojena se sny, intuicí, fantazií, náladovostí, pamětí, vzpomínkami a minulostí. Má vliv na zdraví a plodnost u žen. Ze vzdálenosti Luny od Slunce v horoskopu narození vychází Jonášova metoda početí. Luna v horoskopu také symbolizuje matku, manželku, obecně starší ženy a lid. Je spjatá s útlým dětstvím, rodinou.

Placeholder Image

Luna v Beranu

Poukazuje na výbušnou citlivost, vroucí emoce, schopnost odpouštět, hádavost, vzteklost, bojovnost. Obrovská touha prosadit vlastní názory a vůli. Netrpělivost, umíněnost, nedostatek objektivity, egoismus. U žen toto postavení Luny vyvolává touhu po nezávislosti, podnikavost a neschopnost podrobit se. Muže přitahuje žena bojovnice, silná, sebevědomá a autoritativní. Luna zde poukazuje na silnou, dominantní matku, která si ví se vším rady a ke které se její dítě vrací po celý svůj život pro radu.

Lunu v Beranu mají například Giuseppe Verdi, Alain Delon, Mia Farrow.

Placeholder Image

Luna v Býku

Citová stabilita, harmonie, láska k přírodě. Obliba všeho přirozeného, jednoduchého, ale zároveň kvalitního - ať už se to týká jídla, pití, oblékání či kosmetiky. Žena s Lunou v Býku bývá přitažlivá, harmonická, se silným vztahem k rodině, pečující o domácnost. Muž vyhledává ženu věrnou, klidnou, která bude dobrou matkou jejich dětem a zároveň bude smyslou milenkou. Matka dbá na tradiční hodnoty, je materiálně zaměřená, konzervativní a dětem poskytuje pocit bezpečí a stability rodinného zázemí.

Lunu v Býku mají například Dana Medřická, Hans Christian Andersen, Carl Gustav Jung, Bill Clinton.


Placeholder Image

Luna v Blížencích

Přináší neklid, povrchnost a nedospělost v citech, nestálost a nervozitu. Snadné navazování vztahů, ale také jejich rychlé ukončení. Jedinec s Lunou v Blížencích raději než city používá rozum. Ženy jsou nezávislé intelektuálky, mají hodně koníčků, domácnost však mezi ně nepatří. Muže přitahují inteligentní, vtipné ženy, se kterými mohou vyrazit do divadla, na výstavu či na cesty. Matka je spíše kamarádkou, se kterou si dítě může hodiny povídat, ale nemůže se spolehnout, že dostane každý večer teplou večeři.

Lunu v Blížencích mají například Brigitte Bardot, Jean Gabin, Antonín Dvořák, Matka Tereza, Sigmund Freud.


Placeholder Image

Luna v Raku

Velká citlivost, náladovost, romantika, láska k rodině a dětem, potřeba soukromí a bezpečí. Luna v Raku uchovává vzpomínky. Žena s Lunou v Raku je velmi citlivá, někdy až přecitlivělá a může i citově vydírat. Pečuje o své blízké, má bohatou fantazii, může však být i líná a apatická. Muž chce ženu poslušnou, dětskou nebo naopak chce ženu matku. Matka je velmi starostlivá, opečovávající, někdy až příliš, protože dítěti odstraňuje z cesty všechny překážky a i v dospělosti kontroluje, zda má v zimě šálu kolem krku a na hlavě čepici.

Lunu v Raku mají například Isaac Newton, Claude Debussy, Jimi Hendrix.


Placeholder Image

Luna ve Lvu

Přináší vřelost, otevřenost v citech, touhu po potlesku a obdivu, štědrost, lásku k dětem, schopnost hrát si. Lidé s Lunou ve Lvu bývají v životě úspěšní a hodně dají na to, jak působí na ostatní. Žena chce být hýčkána, obdivována a zároveň chce oslňovat své okolí. Muž touží po krásné, ušlechtilé a inteligentní ženě, která bude ozdobou ve společnosti. Matka má pevnou vůli, se kterou dovede své dítě k velkým úśpěchům. Dokáže rozvíjet jeho kreativitu, bude si s ním hrát úžasné hry a poskytne mu lásku a oporu.

Lunu ve Lvu mají například Clint Eastwood, Jan Zrzavý, Karel Čapek, Ludvík XIV., Alžběta II.


Placeholder Image

Luna v Panně

Znamená city kontrolované rozumem, nervozitu, úzkostlivost, strach z přílišné pozornosti okolí. Zrozenci s Lunou v Panně jsou většinou málo spontání. potřebují mít vše včetně svých citů dopředu dobře promyšlené. Žena bývá méně sebevědomá, je ale velmi pracovitá a obětavá a starostlivě pečuje o svou rodinu. Muž si hledá ženu, která mu bude naslouchat, přizpůsobí se mu a bude raději v domácnosti než by si budovala kariéru. Matka má spoustu práce, děti vede k plnění povinností. Dbá na správnou výživu a hygienu. Dětem se může zdát chladná.

Lunu v Panně mají například John Fitzgerald Kennedy, Mahátmá Gándhí, Robert Redford, Richard Strauss.


Placeholder Image

Luna ve Vahách

Navenek citlivost a touha po harmonii. City jsou však chladné a podřízené rozumovému uvažování. Pro Lunu ve Vahách je někdy těžké angažovat se pro něco, raději se tváří nezúčastněně. Žena s Lunou ve Vahách působí velmi elegantně, má vkus a cit pro umění. Má diplomatické schopnosti a touží po ideálním vztahu. Muž vyhledává půvabné ženy, které naplňují jeho ideál krásy a se kterými může navštěvovat různé kulturní akce. Matka je společenská, s mnoha zájmy, harmonická bytost, která touží po spravedlnosti. Dbá na vzhled svůj, svých dětí i domácnosti.

Lunu ve Vahách mají například Walt Disney, Božena Němcová, Ota Pavel, Gabrielle Sabatini, Alexandre Dumas.


Placeholder Image

Luna ve Štíru

Přirozená hluboká citlivost, velká vnímavost, až jasnozřivý vhled do duší druhých. Zároveň však žárlivost, morbidní představivost, opatrnost a skrývání vlastních citů. Žena s Lunou ve Štíru je smyslná, tajemná, někdy příliš pesimistická a cynická. Muž si hledá ženu, která působí záhadně, sexuálně ho přitahuje a která je ve svých citech pevná. Luna ve Štíru poukazuje na matku, která své dítě ovládá a skrytě s ním manipuluje. Pro dítě není úniku a nemůže mít před svou matkou žádné tajemství. Tento vztah je velmi silný, dítě se ke své matce vrací po celý život.

Lunu ve Štíru mají například Gérard Depardieu, Charles Chaplin, Jules Verne, John Wayne, Eric Clapton.


Placeholder Image

Luna ve Střelci

Citlivost je intuitivní, optimistická a spontátnní. Otevřenost v citech, ale někdy netaktnost. Touha po cestování, dobrodružství a společnosti. Potřeba věrnosti a čestnosti. Žena s Lunou ve Střelci je kamarádská, sportovně založená, miluje knihy, divadlo a cestování. Muže přitahují neobvyklé, exotické ženy, případně intelektuálky, které mají například zájem o duchovní život, nebo studují indiánské kmeny v Jižní Americe. Matka je dítěti spíše kamarádkou, se kterou si dítě užije spoustu legrace a která ho povede k lásce k poznání a vzdělávání.

Lunu ve Střelci mají například František Drtikol, Pablo Picasso, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein.


Placeholder Image

Luna v Kozorohu

Citlivost je pečlivě uschována hluboko v nitru. Navenek se zrozenec jeví chladně, uzavřeně, příliš vážně, někdy tu bývá nedostatek empatie a nechuť mluvit o svých citech. Žena s Lunou v Kozorohu je emancipovaná, touží po úspěšné kariéře. Dobře se ovládá, působí chladně a cílevědomě. Muž chce věrnou a spolehlivou ženu, která se postará o domácnost, děti. Sám může působit velmi tvrdě a odtažitě. Matka dbá na tradiční hodnoty, je velmi pracovitá a spolehlivá. Dítě má někdy pocit, že jeho matka má příliš mnoho povinností a na něj nemá dostatek času.

Lunu v Kozorohu mají například Ema Destinová, Jaroslav Ježek, František Bílek, Jiří Voskovec, Victor Hugo.


Placeholder Image

Luna ve Vodnáři

Přináší vnímavou citlivost, silnou intuici, touhu po přátelství a zároveň nechuť projevovat na veřejnosti jakákoli citová hnutí. Žena s Lunou ve Vodnáři je nezávislá, otevřená, inteligentní, mnohdy neschopná podřídit se autoritě. Ochotně poskytne partnerovi svobodu a vyžaduje totéž od něj- Muž si hledá ženu, které vyhovuje volný svazek, značně se lišící od tradičního pojetí. Luna poukazuje na matku kamarádského typu, která možná postrádá klasickou mateřskou lásku, ale svým dětem poskytne spoustu svobody a jedná s nimi jako s dospělými.

Lunu ve Vodnáři mají například Vlastimil Brodský, Marilyn Monroe, John Lennon, Agatha Christie, princezna Diana.


Placeholder Image

Luna v Rybách

Citlivost až přecitlivělost, snadná zranitelnost, empatie, touha obětovat se pro blízkého člověka, pomáhat mu, případně ho zachránit. Někdy pasivita, pesimismus a trpitelství. Potřeba unikat do světa snů. Žena s Lunou v Rybách je jemná, citlivá, romantická, často působí zranitelně a vyžaduje ochranu. Muž hledá ženu poslušnou, která mu bude chápavě naslouchat a bude ho milovat. Matka je starostlivá, svým dětem bude vyprávět pohádky, povídat si s nimi o jejich trápeních. Děti však někdy mohou mít pocit, že je jejich maminka nedosažitelná a uzavřená ve svém světě.

Lunu v Rybách mají například Bedřich Smetana, Johann Wolfgang Goethe, Jan Werich, Elvis Presley, Martin Luther King.


nahoru